Stowarzyszenie na rzecz gminy Brzeszcze Brzost

ul. Kosynierów 8/5
32-620 Brzeszcze
(032) 21 11 372
lub 500 708 662

Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze “Brzost” utworzyli ludzie pragnący uchronić od zapomnienia najpiękniejsze wartości z historii, kultury i tradycji naszej gminy.

Naszym marzeniem jest, aby siedziba “Brzostu” stała się centrum, w którym odbywają się “żywe” lekcje historii.

Celami Stowarzyszenia „Brzost” są:
 • aaaaorganizowanie i wspieranie wszelkich przedsięwzięć i działań zmierzających do ochrony i ocalenia od zapomnienia wartości kulturowych;
 • podniesienie znaczenia lokalnej kultury ludowej;
 • promowanie lokalnych twórców kultury i sztuki;
 • promocja zdrowego stylu życia ;
 • promowanie Gminy Brzeszcze;
 • działanie na rzecz poszanowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego;
 • ochrona naturalnego środowiska na terenie gminy Brzeszcze poprzez edukację ekologiczną;
 • współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach statutowych;
 • integracja społeczności lokalnej.
 • Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 22 grudnia 2000 roku. Obecnie liczy 52 członków. Prowadzi regularne dyżury w swojej siedzibie – w poniedziałki w godz.16.00-18.00.

  Stowarzyszenie na rzecz gminy Brzeszcze „Brzost”

  Historia, kultura, tradycja