Stowarzyszenie na rzecz gminy Brzeszcze Brzost

Logo Stowarzyszenia na rzecz gminy Brzeszcze Brzost

Biuletyn Informacji Publicznej

Dotykając korzeni – genius loci szkolnictwa w Brzeszczach

Rok 2007 to rok obchodów 150-lecia założenia Szkoły Ludowej w Brzeszczach. Dla uczczenia jubileuszu Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica i Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze „Brzost” opracowało projekt „Dotykając korzeni — genius loci szkolnictwa w Brzeszczach”, opracowany na podstawie rękopisu „Kronika Szkoły Ludowej”

Jednym z najstarszych zachowanych w całości dokumentów archiwalnych Gminy Brzeszcze jest rękopis Kroniki Szkoły Ludowej z lat 1890—1947 opisujący dzieje szkoły od 1857 roku. Depozytariuszką Kroniki jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Brzeszczach, kontynuatorka założonej w 1957 r. Szkoły Ludowej.

Kronika szkolna jest źródłem wiedzy o życiu kulturalnym, społecznym, gospodarczym, religijnym i politycznym gminy Brzeszcze. Ukazuje dziedzictwo kulturowe społeczności brzeszczańskiej w okresie od II połowy XIX w. do połowy XX w. Opisuje postawy patriotyczne naszych przodków w najtrudniejszych okresach polskiej historii. Zapiski kronikarskie obejmują: czasy zaborów, odzyskanie niepodległości i okres II wojny światowej.

Cel projektu — konserwacja i wydanie reprintu Kroniki Szkoły Ludowej, która stała się inspiracją do siedmiomiesięcznych obchodów Jubileuszu.

HARMONOGRAM PROJEKTU

„DOTYKAJĄC KORZENI – GENIUS LOCI SZKOLNICTWA W BRZESZCZACH”

W projekcie uczestniczyli:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Brzeszczach
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1
Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze „Brzost”
Gminny Zarząd Edukacji w Brzeszczach
Ośrodek Kultury w Brzeszczach
Gminny Zarząd Edukacji
Młodzieżowy Parlament Gminy Brzeszcze
Państwowe Muzeum Auschwitz—Birkenau w Oświęcimiu
Kopalnia Węgla Kamiennego „Brzeszcze—Silesia”
Parafia pw. Św. Urbana w Brzeszczach
Kółko Rolnicze w Brzeszczach
Spółka Pastwiskowa w Brzeszczach
Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeszczach
Koło Gospodyń Wiejskich w Brzeszczach
Zespół Regionalny „Brzeszczanki”
Zespół Regionalny „Borowianki”
Urząd Gminy Brzeszcze

BW, 2007-10-31

Wszystkie projekty >>

STOWARZYSZENIE NA RZECZ GMINY BRZESZCZE „BRZOST”

HISTORIA •  KULTURA  •  TRADYCJA