Stowarzyszenie na rzecz gminy Brzeszcze Brzost

Logo Stowarzyszenia na rzecz gminy Brzeszcze Brzost

Biuletyn Informacji Publicznej

Karol Wojtyła - biskup, kardynał, papież - w życiu parafii pw. św. Urbana w Brzeszczach

1 maja 2011 roku Ojciec Święty Jan Paweł II został ogłoszony Błogosławionym. Stowarzyszenie „BRZOST”, którego celem działania jest dokumentowanie lokalnej historii włączyło się w uświetnienie tego ważnego wydarzenia

BW, 2011-05-04

90 lat po odzyskaniu niepodległości

Krzyż przydrożny Od trzech lat Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze „Brzost” we współpracy z Gminą Brzeszcze realizuje wieloletni projekt „Milczący świadkowie naszej historii – kapliczki i krzyże przydrożne”. Jego celem jest prowadzenie prac restauratorsko – konserwatorskich obiektów małej architektury, usytuowanych na gruntach stanowiących własność Gminy Brzeszcze.

BW, 2008-11-10

Dotykając korzeni – genius loci szkolnictwa w Brzeszczach
Rok 2007 to rok obchodów 150 lecia założenia Szkoły Ludowej w Brzeszczach. Dla uczczenia Jubileuszu, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica i Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze „Brzost” opracowało projekt „Dotykając korzeni — genius loci szkolnictwa w Brzeszczach”

BW, 2007-10-31


WSZYSTKIE PROJEKTY >>

STOWARZYSZENIE NA RZECZ GMINY BRZESZCZE „BRZOST”

HISTORIA •  KULTURA  •  TRADYCJA