@KTYWNY SENIOR

@KTYWNY SENIOR logo

NAZWA PROJEKTU:
@KTYWNY SENIOR w sieci

OKRES REALIZACJI: 01.03 – 31.12.2018 r.

Projekt “@KTYWNY SENIOR w sieci” polega na zapobieganiu wykluczeniu cyfrowemu 20 mieszkańców Gminy Brzeszcze w wieku powyżej 60. roku życia. Jego celem jest wyeliminowanie przepaści cyfrowej, dzielącej osoby starsze z terenu Gminy Brzeszcze z młodszymi członkami ich rodzin. W trakcie jego realizacji seniorzy nabędą podstawową umiejętność obsługi urządzeń komputerowych, wezmą udział w cyklu warsztatów z poruszania się po stronach internetowych, zakładania konta oraz korzystania z poczty elektronicznej, korzystania z portali społecznościowych, czy też załatwiania spraw urzędowych przez Internet. Ponadto uczestnicy wezmą udział w wizycie studyjnej w Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie zapoznają się z przygotowaną dla nich cyfrową wystawą. Całość projektu zwieńczy forum podsumowujące, połączone z promocją wydanego w ramach projektu kalendarza “Cyfrowy Senior Gminy Brzeszcze” na rok 2019.

Głównym celem projektu jest nabycie przez co najmniej 20 osób w wieku powyżej 60. roku życia z terenu Gminy Brzeszcze podstawowych umiejętności obsługi urządzeń komputerowych oraz “poruszania się” w Internecie. Ponadto planujemy integrację brzeszczańskich seniorów oraz promocję realizowanych działań.

DANE O PROJEKCIE:

 • RZĄDOWY PROGRAM NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH (ASOS) NA LATA 2014-2020 – EDYCJA 2018

  • PRIORYTET 2. – AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA PROMUJĄCA INTEGRACJĘ WEWNĄTRZ –
   I MIĘDZYPOKOLENIOWĄ
  • KIERUNEK DZIAŁANIA 5. – PRZECIWDZIAŁANIE E-WYKLUCZENIU
  • OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.03 – 31.12.2018 R.

CELE PROJEKTU:

 • Co najmniej 20 osób w wieku powyżej 60. roku życia z terenu Gminy Brzeszcze nabędzie podstawowe umiejętności obsługi urządzeń komputerowych oraz “poruszania się” w Internecie.
  • Nabycie podstawowej umiejętności obsługi urządzeń komputerowych;
  • Nabycie umiejętności zakładania poczty elektronicznej oraz jej bieżąca obsługa;
  • Nabycie umiejętności poruszania się po Internecie;
  • Nabycie umiejętności załatwiania spraw urzędowych przez Internet;
  • Integracja seniorów z terenu Gminy Brzeszcze;
  • Promocja realizowanych działań oraz zachęcenie nowych uczestników do uczestnictwa w warsztatach w kolejnych latach.

PROJEKT W LICZBACH:

 • 20 mieszkańców Gminy Brzeszcze – bezpośredni adresaci Projektu;
 • 5 mieszkańców Gminy Brzeszcze – wolontariusze, pomagający w realizacji Projektu;
 • 5 mieszkańców Gminy Brzeszcze – wolontariusze, opiekunowie wyjazdu studyjnego do Warszawy;
 • 50 mieszkańców Gminy Brzeszcze – uczestnicy Forum podsumowującego Projekt;
 • 5 osób – osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację Projektu;
 • RAZEM: 85 osób.

KOSZTY PROJEKTU:

 • Całkowity koszt Projektu: 72.882,50 zł
 • Dofinansowanie Projektu ze środków MRPiPS: 60.532,50 zł
 • Wkład własny: 12.350,00 zł

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU:
www.senior.brzost.brzeszcze.pl

Projekt pod nazwą: „@KTYWNY SENIOR w sieci!” jest dofinansowany ze środków finansowych
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2018.

ASOS2018

Ta strona korzysta z plików cookie, aby uzyskać najlepszą jakość na naszej stronie internetowej.

Czytaj więcej