Mamy FIO 2017!

top feature image

Mamy FIO 2017!

Niezwykle miło jest nam poinformować, iż projekt naszego Stowarzyszenia pn. “Żywa Kronika Życia Codziennego Mieszkańców Gminy Brzeszcze”, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem “Wspólnota Samorządowa” otrzymał z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Lokalnych – FIO 2017 dofinansowanie w kwocie 37.908,00 zł.

“Żywa Kronika Życia Codziennego Mieszkańców Gminy Brzeszcze” to zapis rozmów mieszkańców na tematy związane z ich życiem codziennym, zainteresowaniami, marzeniami i planami ale też z historią lokalną, kulturą i tradycją. Zapisana w formie rozmów Kronika będzie:

 • wizytówką społeczności miasta i gminy;
 • narzędziem integracji lokalnej wokół ważnego zasobu: ludzi, ich postaw i kompetencji;
 • zapisem pamięci lokalnej: głosu bezpośrednich świadków historii oraz przekazów rodzinnych;
 • głosem mieszkańców w sprawie oczekiwań, dotyczących przyszłości ich gminy.

Podstawowymi wartościami budowanymi podczas powstawania Kroniki jest wzajemne zaufanie osób tworzących Kronikę, otwartość na różne postawy i opinie oraz umiejętność rozmowy budującej szczere relacje. “Kronika” będzie miała postać cyfrową i formę otwartą – będą mogły do niej przez najbliższe lata dołączać kolejne grupy rozmówców. Zadanie będzie realizowane na terenie Gminy Brzeszcze. Planowana jest wizyta studyjna i warsztat z dokumentalistami społecznym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie.

Do pisania Kroniki zostanie zaproszonych 20 mieszkańców Gminy Brzeszcze, którzy wezmą udział w 6 warsztatach przygotowujących ich do przeprowadzenia rozmów z mieszkańcami na temat życia codziennego, historii, tradycji i kultury. Planujemy, że uczestnicy przeprowadzą 30 rozmów z mieszkańcami, które zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu. Uczestnicy zostaną przygotowani również do prowadzenia bloga, w którym będą mogli wymieniać się swoimi doświadczeniami. Poprowadzą akcję promocyjną projektu, będą zachęcać mieszkańców do rozmów oraz będą badać tematy, których ciekawi są mieszkańcy. Uczestnicy w trakcie zadania otrzymają wsparcie animatorów i redaktora. Odbędą wizytę studyjną do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie, w której zapoznają się z różnymi narzędziami umożliwiającymi zbieranie i dokumentowanie życia społecznego (m.in. Księgi Multimedialne, Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnych). Tam odbędzie się jeden z warsztatów dotyczący sztuki rozmowy, w którym weźmie udział 10 uczestników projektu Księgi Multimedialne Gminy Chrzanów, mających już doświadczenie w dokumentalistyce społecznej. Goście z Chrzanowa wezmą udział w spotkaniu sieciującym w Brzeszczach, którego tematem będzie wypracowanie narzędzi i metod do rozmów z mieszkańcami.

Podsumowanie projektu odbędzie się podczas Forum. Jego scenariusz wypracują uczestnicy, a poprowadzi je doświadczony moderator. Podczas forum zostanie uczestnikom i rozmówcom wręczony kalendarz na rok 2018, który będzie zawierał dokumentację fotograficzną działań w roku 2017, ale również będzie promował Żywą Kronikę w kolejnym roku, zachęcając kolejnych mieszkańców do prowadzenia i zamieszczania rozmów na stronie Kroniki.

DANE O PROJEKCIE:

 • PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW LOKALNYCH (FIO)
  • PRIORYTET 3. – AKTYWNI OBYWATELE;
  • KIERUNEK DZIAŁANIA 2. – ROZWIJANIE EDUKACJI OBYWATELSKIEJ I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH;
  • SFERA POŻYTKU PUBLICZNEGO 16) – DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH;
  • OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.04 – 31.12.2017 R.

CELE PROJEKTU:

 • zwiększenie aktywności mieszkańców poprzez pracę na potencjałach i zasobach lokalnych;
 • zwiększenie zaufania i poczucia wspólnoty wśród mieszkańców;
 • rozwój tożsamości lokalnej i kapitału społecznego wokół historii, tradycji, kultury i przyrody gminy;
 • zwiększenie integracji międzypokoleniowej;
 • wzrost kompetencji komunikacyjnych, językowych i informatycznych w gronie osób zaangażowanych w powstanie kroniki;
 • zbudowanie sieci osób zainteresowanych dokumentalistyką społeczną;
 • wzrost wśród mieszkańców i czytelników Kroniki wiedzy o historii i tradycji Gminy Brzeszcze oraz jej okolic.

PROJEKT W LICZBACH:

 • 20 mieszkańców Gminy Brzeszcze – bezpośredni adresaci projektu;
 • 50 mieszkańców Gminy Brzeszcze – uczestnicy akcji społeczno-kulturalnej;
 • 30 mieszkańców Gminy Brzeszcze – rozmówcy w ramach projektu;
 • 300 mieszkańców Gminy Brzeszcze – użytkownicy strony internetowej Projektu;
 • 50 mieszkańców Gminy Brzeszcze – uczestnicy Forum podsumowującego Projekt;
 • 10 mieszkańców Gminy Chrzanów – uczestnicy projektu Księgi Multimedialne, którzy będą wymieniać się swoimi doświadczeniami z uczestnikami Projektu.
 • RAZEM: 460 osób.

KOSZTY PROJEKTU:

 • Całkowity koszt Projektu: 42.958,00 zł
 • Dofinansowanie Projektu ze środków MRPiPS: 37.909,00 zł
 • Wkład własny: 5.049,00 zł

PARTNER PROJEKTU:
Stowarzyszenie “Wspólnota Samorządowa”

Projekt pn. “Żywa Kronika Życia Codziennego Mieszkańców Gminy Brzeszcze” jest dofinansowany ze środków finansowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Lokalnych.

Stopka FIO 2017

 

Comments are closed.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby uzyskać najlepszą jakość na naszej stronie internetowej.

Czytaj więcej