Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

top feature image

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na rzecz Gminy Brzeszcze „BRZOST”
odbędzie się w dniu 15 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 17:00
w nowej siedzibie Stowarzyszenia – Os. Paderewskiego 40A w Jawiszowicach
(budynek Agencji Mieszkaniowej Sp. z o.o.).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania;
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania;
  3. Wybór Sekretarza Zebrania;
  4. Przyjęcie porządku obrad;
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia (druk nr 18);
  6. Dyskusja i wolne wnioski;
  7. Zamknięcie zebrania.

Prezes Zarządu
(-) Dawid Szczepański

Comments are closed.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby uzyskać najlepszą jakość na naszej stronie internetowej.

Czytaj więcej