Nowe władze Stowarzyszenia!

top feature image

Nowe władze Stowarzyszenia!

21 czerwca 2019 r. w Sali Narad Urzędu Gminy w Brzeszczach odbyło się Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. W związku z upływem kadencji dotychczasowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, członkowie Stowarzyszenia musieli dokonać również wyboru nowych władz Stowarzyszenia.

Przed rozpoczęciem wyborów nowych władz Stowarzyszenia, ustępujący Zarząd przedstawił podsumowanie swojej pracy. Ustępujący Prezes Zarządu Pan Dawid Szczepański informował, że suma pozyskanych środków zewnętrznych na realizację projektów w kadencji 2016-2019 wyniosła 155.112 zł, wobec kwoty 6.500 zł w kadencji 2013-2016. Podsumowując prezentację, Prezes Stowarzyszenia mówił, że gdyby członkowie Stowarzyszenia w 2016 roku przychylili się do propozycji poprzedniej Prezes Stowarzyszenia, by zlikwidować Stowarzyszenie, to byłby to ogromny błąd, co udowodniła ciężka praca ustępującego Zarządu. Dawid Szczepański podziękował za społeczną pracę w Stowarzyszeniu całemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej. Decyzją Walnego Zebrania, Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium za rok 2018.

Następnie członkowie Stowarzyszenia przystąpili do wyboru nowych władz Stowarzyszenia na kadencję 2019-2023. Jedynym zgłoszonym kandydatem na funkcję Prezesa Zarządu był dotychczasowy Prezes Dawid Szczepański, który jednogłośnie został wybrany na kolejną kadencję. W skład Zarządu weszli ponadto wybrane jednogłośnie dotychczasowa Wiceprezes Stowarzyszenia Pani Teresa Jankowska i dotychczasowa Skarbnik Stowarzyszenia Pani Ewa Gara.

Decyzją członków Stowarzyszenia, Komisję Rewizyjną w kadencji 2019-2023 tworzyć będą: Pan Krzysztof Bielenin – Przewodniczący, Pani Anna Jankowska-Pucka – Wiceprzewodnicząca oraz Pani Barbara Ligęza – Członek Komisji.

Nowy Zarząd Stowarzyszenia wysoko stawia sobie poprzeczkę na nową kadencję, planując kontynuację dotychczas podejmowanych inicjatyw oraz pozyskiwanie nowych członków i darczyńców, a także realizację w kolejnych latach nowych projektów społecznych.

Comments are closed.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby uzyskać najlepszą jakość na naszej stronie internetowej.

Czytaj więcej