Odkrywcy skarbów, czyli Brzeszcze eksplorują

NAZWA PROJEKTU:
ODKRYWCY SKARBÓW,
CZYLI BRZESZCZE EKSPLORUJĄ

W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO
“MAŁOPOLSKIE NGO –
ROZWÓJ I WSPÓŁPRACA”

OKRES REALIZACJI: 05.10 – 30.11.2016 r.

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 4.640,00 zł
DOFINANSOWANIE ZADANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH: 3.790,00 zł
WKŁAD WŁASNY: 850,00 zł

CEL PROJEKTU:

Projekt miał na celu integrację i aktywizację społeczności lokalnej wokół zasobów
i potencjałów Brzeszcz, związanych z historią, tradycją, kulturą i przyrodą, które wpłyną na poczucie identyfikacji i tożsamości lokalnej.
Akcja realizowana była w Brzeszczach, do której wykorzystano narzędzie questingu.

LICZBA UCZESTNIKÓW PROJEKTU: 60

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:

  • 3 warsztaty dla uczestników projektu;
  • spacer badawczy, sprawdzający zaprojektowany quest;
  • opracowanie folderu questingowego;
  • quest – gra miejska;
  • spotkanie podsumowujące projekt.

 

PARTNER PROJEKTU: STOWARZYSZENIE “WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA”

Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze “BRZOST”
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem “Wspólnota Samorządowa” w ramach konkursu “Razem dla siebie”, ogłoszonego w ramach realizowanego przez Federację Małopolska Pozarządowa zadania publicznego “Małopolskie NGO – rozwój i współpraca”, współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby uzyskać najlepszą jakość na naszej stronie internetowej.

Czytaj więcej