Zadanie pn.: Ogród Społeczny naszym wspólnym dobrem! Naprawa skutków chuligańskich występków w Ogrodzie Społecznym
„Stare Brzeszcze”

W ostatnim czasie w prowadzonym przez nas Ogrodzie Społecznym „Stare Brzeszcze” doszło do chuligańskich wybryków, wskutek których trwale zniszczona została jego infrastruktura. Końcem grudnia ubiegłego roku, nieznani sprawcy zniszczyli będącą na wyposażeniu Stowarzyszenia toaletę przenośną typu toi-toi, przewracając ją, wskutek czego doszło do jej pęknięć, zerwania elementów wyposażenia oraz wycieków jej zawartości. Informowaliśmy o tym m.in. na naszym Facebooku:

Celem zadania jest naprawa skutków chuligańskich występków w Ogrodzie Społecznym „Stare Brzeszcze” poprzez zakup nowej toalety przenośnej typu toi-toi. Z uwagi na charakter miejsca oraz brak w pobliżu innych, ogólnodostępnych obiektów użyteczności publicznej, w których gościnie i goście naszego ogrodu mogliby załatwić swoje potrzeby fizjologiczne, posiadanie sprawnej toalety przenośnej jest niezbędne dla realizacji celów statutowych naszej organizacji.

Zadanie pn.: „Ogród Społeczny naszym wspólnym dobrem! Naprawa skutków chuligańskich występków w Ogrodzie Społecznym „Stare Brzeszcze” sfinansowane zostało ze środków budżetu państwa – Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO – Priorytet 5 – Pomoc doraźna.

Całkowita wartość zadania publicznego: 5.400,00 zł.
Wartość finansowania z budżetu państwa – NIW-CRSO: 5.400,00 zł.

Nr umowy o realizację zadania: 75/PROO/5/2024
Termin realizacji zadania: 17.06.2024 r. – 31.08.2024 r.
Data podpisania umowy: 19.06.2024 r.