Podsumowanie projektu “Żywa Kronika Życia Codziennego Mieszkańców Gminy Brzeszcze”

W piątek 15 grudnia br. w sali Klubu Rolnika w Jawiszowicach, przy udziale uczestników projektu “Księgi Multimedialne Gminy Chrzanów” odbył się warsztat sieciujący, a tuż po nim uroczyste podsumowanie projektu “Żywa Kronika Życia Codziennego Mieszkańców Gminy Brzeszcze” realizowanego przez nasze Stowarzyszenie w mijającym roku.

Zaproszonych gości powitali prezesi stowarzyszeń: Danuta Socha, Prezes Zarządu Stowarzyszenia “Wspólnota Samorządowa” oraz Dawid Szczepański, Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Gminy Brzeszcze “BRZOST”. Następnie Koordynator projektu Pani Teresa Jankowska, Wiceprezes Stowarzyszenia na rzecz Gminy Brzeszcze “BRZOST” w krótkiej prezentacji podsumowała to, co udało się nam osiągnąć w ciągu zaledwie kilku miesięcy realizacji projektu.

Na zakończenie, uczestnicy projektu i wszyscy zaproszeni goście otrzymali kalendarz na rok 2018, który powstał jako zwieńczenie całego projektu, a który na każdej swojej karcie zawiera zdjęcie uczestników projektu.

fot.: Dawid SzczepańskiTa strona korzysta z plików cookie, aby uzyskać najlepszą jakość na naszej stronie internetowej.

Czytaj więcej