Rok sukcesów za nami!

We wtorek 6 czerwca upłynął rok od wyboru nowych władz Stowarzyszenia. Wydawać by się mogło, że rok to niewiele czasu, jednak dla naszego Stowarzyszenia miniony rok był czasem przełomowych zmian i nowego otwarcia się Stowarzyszenia dla społeczeństwa Gminy Brzeszcze.

6 czerwca 2016 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na rzecz Gminy Brzeszcze “BRZOST” wybrało nowe władze Stowarzyszenia na kadencję 2016-2019 w składzie:

  • Prezes Zarządu – Dawid Szczepański;
  • Wiceprezes Zarządu – Teresa Jankowska;
  • Skarbnik – Ewa Gara;
  • Sekretarz – Joanna Marusza-Mondygrał;
  • Członek Zarządu – Michał Jarnot.

Nowy Zarząd Stowarzyszenia już następnego dnia rozpoczął czas przełomowych zmian, do których zobowiązał się podczas Walnego Zebrania, a które trwały prawie rok. W pierwszej kolejności dokonano inwentaryzacji majątku Stowarzyszenia oraz przeglądu dotychczasowej dokumentacji, które pozwoliły wypracować szczegółowy plan działań.

W toku prac organizacyjnych, przygotowano projekt nowego statutu, który jest “konstytucją” Stowarzyszenia. Uchwalono kluczowe dokumenty, których posiadanie przez każde stowarzyszenie jest wymagane przepisami prawa, opracowano nowe logo Stowarzyszenia, a także przygotowano i wdrożono nową stronę internetową. Stowarzyszenie utworzyło także Biuletyn Informacji Publicznej, w którym publikuje wszystkie dokumenty, wymagane ustawą o dostępie do informacji publicznej.

Celem nowego Zarządu Stowarzyszenia jest przede wszystkim dotarcie ze swoimi działaniami w szczególności do młodych mieszkańców Gminy Brzeszcze, w związku z czym Stowarzyszenie pojawiło się także w różnych mediach społecznościowych. Istotnym elementem było także pozyskanie nowych członków Stowarzyszenia.

Ważnym elementem pracy Zarządu w minionym roku było pozyskanie środków finansowych na realizację projektu pn. “Odkrywcy skarbów, czyli Brzeszcze eksplorują”, podczas którego wspólnie z mieszkańcami opracowaliśmy trasę spaceru historycznego po najciekawszych i najważniejszych dla historii miejscach Brzeszcz.

W przeciągu minionego roku zorganizowaliśmy także wiele spotkań, jak np. spotkanie z Bartoszem Słatyńskim, opowiadającym o historii ppłk. Emila Słatyńskiego, czy też z dr. Jarosławem Ptaszkowskim, który opowiadał o umocnieniach wschodnich II Rzeczypospolitej – odcinku SARNY na Polesiu. Aktywnie włączaliśmy się także we wszelkie konsultacje społeczne, dotyczące obszaru Gminy Brzeszcze.

Ważnym elementem pracy Zarządu było także doprowadzenie do przywrócenia połączeń kolejowych na odcinku Czechowice-Dziedzice – Oświęcim, zawieszonych w grudniu 2015 roku. To na nasz wniosek Województwo Małopolskie od 1 października br. uruchomi weekendowe, studenckie połączenia kolejowe relacji Czechowice-Dziedzice – Brzeszcze – Oświęcim – Kraków Główny.

W przeciągu minionego roku złożyliśmy i otrzymaliśmy dofinansowanie na wiele projektów, z których jeden – “Żywa Kronika Życia Codziennego Mieszkańców Gminy Brzeszcze” otrzymał z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej aż 37.909,00 zł.

To wszystko, to ogrom różnych inicjatyw i przedsięwzięć, które udało się nam zrealizować w ciągu minionego roku. Nie zrobilibyśmy aż tyle, gdyby nie zaangażowanie Państwa – Mieszkańców Gminy Brzeszcze, którzy aktywnie włączacie się w naszą działalność!

Dziękujemy za miniony rok i zapraszamy Państwa do dalszej współpracy. Zachęcamy również do wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia – wszelkie informacje oraz deklaracja członkowska znajdują się tutaj.

Zarząd Stowarzyszenia



Ta strona korzysta z plików cookie, aby uzyskać najlepszą jakość na naszej stronie internetowej.

Czytaj więcej