“Sądzę, że tu się zrealizowałem”. Pogrzeb Ks. Franciszka Janczego

top feature image

“Sądzę, że tu się zrealizowałem”. Pogrzeb Ks. Franciszka Janczego

W samo poniedziałkowe południe 3 lipca, w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach, rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe wybitnego Kapłana, zasłużonego dla lokalnej Ojcowizny, wieloletniego Proboszcza parafii Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach Ks. Kanonika Franciszka Janczego.

Trumnę z Jego ciałem do kościoła, w którym przez 20 lat odprawiał Msze święte, spowiadał i udzielał sakramentów, przy dźwięku dzwonów, wprowadził proboszcz parafii, ks. kan. Eugeniusz Burzyk, a następnie przez dwie godziny parafianie modlili się przy trumnie zmarłego Proboszcza.

Punktualnie o godz. 14:00 rozpoczęła się Msza święta pogrzebowa, której przewodniczył biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel, w koncelebrze biskupa Tadeusza Pieronka z Krakowa i ponad 100 kapłanów, którzy przybyli pożegnać Ks. Franciszka. Wśród obecnych byli także: biskup pomocniczy senior diecezji bielsko-żywieckiej Janusz Zimniak, Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed i tłumy parafian, którzy szczelnie wypełnili ogromny kościół Matki Bożej Bolesnej.

W pogrzebowym kazaniu bp Tadeusz Pieronek, wieloletni przyjaciel Zmarłego, wspominając wybitnego Kapłana, mówił o Jego wierności w posłudze pasterskiej tym, do których został posłany. Kaznodzieja wspominał także jego odważną postawę podczas stanu wojennego i ogromną pomoc, jaką niósł internowanym. To za to w 2012 roku został przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Na zakończenie Mszy świętej, po wzruszających podziękowaniach kapłanów i parafian, siostrzeniec zmarłego Ks. Kanonika, ks. Jacek Pierwoła, odczytał wstęp do testamentu Zmarłego:

Każdy człowiek, a zwłaszcza kapłan, musi mieć świadomość perspektywy własnej śmierci. W tej właśnie perspektywie chcę podziękować Bogu za dar życia i za dar swoich rodziców, którzy byli ludźmi prostymi, ale to od nich zaczerpnąłem wszelkich wartości życiowych. Dziękuję Bogu za łaskę powołania kapłańskiego, a przełożonym seminaryjnym za przygotowanie mnie do święceń. Szczególnie gorąco dziękuję Bogu, że wychowywałem się w kręgu i zaufaniu ówczesnego pasterza krakowskiej diecezji, a później Ojca Świętego Jana Pawła II. Dla naszego pokolenia kleryków i młodych księży był on prawdziwym ideałem, za którym poszlibyśmy nawet w ogień. Dziękuję także Bogu za moich proboszczów, z których największe piętno odbili na moim życiu szczególnie dwaj. (…) Dziękuję także za wszystkich kapłanów, kolegów, z którymi spotykałem się, a którzy jakoś pośrednio mnie formowali. Dziękuję Bogu za wszystkie przeżyte lata kapłańskie. Może nie zawsze byłem ideałem, może za wiele zmarnowałem czasu, może mogłem znacznie więcej zrobić. Dzięki Bogu wytrwałem jednak w kapłaństwie i dochowałem wierności Chrystusowi. Śmierć zawsze jest misterium trebunum. Staję więc przed nią z normalnym lękiem, ale też pełen ufności, że znajdę się w gronie zbawionych. Dziękuję też Bogu za wszystkie parafie, w których służyłem Kościołowi, a szczególnie za ostatnią parafię Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach os. Brzeszcze. Sądzę, że tu się zrealizowałem. Niech św. Jan Paweł II, który dzięki mojemu staraniu jest współpatronem parafii i kościoła, oręduje za mną przed Tronem Bożym.

Po Mszy świętej, przy akompaniamencie Orkiestry Górniczej KWK Brzeszcze, Ks. Franciszek spoczął w grobowcu, przygotowanym dla niego tuż obok parafialnego kościoła. To Jego ostatnia wola, by spocząć na terenie parafii, której poświęcił prawie połowę swego kapłańskiego życia.

Ks. Kanonik Franciszek Janczy urodził się 12 grudnia 1943 roku w Sromowcach Wyżnych. Tuż po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie, gdzie w 1966 roku z rąk Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Karola Wojtyły otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1994-2014 pełnił posługę proboszcza parafii Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach os. Brzeszcze. Zginął w tragicznym pożarze, jaki wybuchł w jego mieszkaniu 27 czerwca, w 74 roku życia i 51 roku kapłaństwa. Pozostawił po sobie ogromną intelektualną pustkę, której nie sposób zapełnić.

Księże Franciszku,
do zobaczenia w niebie!

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Diecezji Bielsko-Żywieckiej:

fot.: Twitter/BpRomanPindel, Diecezja Bielsko-Żywiecka/diecezja.bielsko.pl

Comments are closed.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby uzyskać najlepszą jakość na naszej stronie internetowej.

Czytaj więcej