STATUT

Statut Stowarzyszenia na rzecz Gminy Brzeszcze “BRZOST” przyjęty został uchwałą nr 10/WZ/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Stowarzyszenia, a zmieniony uchwałami: nr 5/WZ/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia, nr 11/Z/2018 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia oraz nr 13/Z/2018 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia.

 
Statut Stowarzyszenia na rzecz Gminy Brzeszcze “BRZOST” w Brzeszczach

 
 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby uzyskać najlepszą jakość na naszej stronie internetowej.

Czytaj więcej