Zapraszamy na spotkanie pt.: “Powspominajmy brzeszczańskich harcerzy i harcerki”

Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze “BRZOST”, w związku z realizacją projektu pn. “Zeszyty Żywej Pamięci”, współfinansowanego ze środków finansowych Gminy Brzeszcze w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych w roku 2017, serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Brzeszcze, harcerki i harcerzy na spotkanie pn. “Powspominajmy brzeszczańskich harcerzy i harcerki”.

plakat_harcerzeTa strona korzysta z plików cookie, aby uzyskać najlepszą jakość na naszej stronie internetowej.

Czytaj więcej