Zapytanie ofertowe: dostawa sprzętu komputerowego (wyniki postępowania)

Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze “BRZOST” w trybie art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego.

» Zapytanie ofertowe .pdf
» Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) .pdf
» Załącznik nr 2 – Formularz oferty .doc
» Załącznik nr 2 – Formularz oferty .pdf
» Załącznik nr 3 – Wzór umowy .pdf
» Odpowiedzi na pytania z dnia 28.03.2018 .pdf
» Odpowiedzi na pytania z dnia 11.04.2018 .pdf
» Informacja o złożonych ofertach z dnia 13.04.2018 .pdf
» Wyniki postępowania z dnia 16.04.2018 .pdf

Ze zwycięzcą postępowania Zamawiający skontaktuje się niezwłocznie, celem ustalenia szczegółów dostawy.Ta strona korzysta z plików cookie, aby uzyskać najlepszą jakość na naszej stronie internetowej.

Czytaj więcej