Zapytanie ofertowe: świadczenie usługi cateringowej

Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze “BRZOST” w trybie art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi cateringowej.

» Zapytanie ofertowe .pdf
» Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) .pdf

» Załącznik nr 2 – Formularz oferty .doc
» Załącznik nr 2 – Formularz oferty .pdf
» Załącznik nr 3 – Wzór umowy .pdf
» Informacja z otwarcia ofert z dnia 25.06.2018 r. .pdf
» Ogłoszenie wyników postępowania z dnia 26.06.2018 r. .pdf

Ze zwycięzcą postępowania Zamawiający skontaktuje się niezwłocznie celem ustalenia terminu podpisania umowy.Ta strona korzysta z plików cookie, aby uzyskać najlepszą jakość na naszej stronie internetowej.

Czytaj więcej