Zapytanie ofertowe: świadczenie usługi transportu (zmiana terminu wyjazdu)

Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze “BRZOST” w trybie art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi transportu.

» Zapytanie ofertowe .pdf
» Załącznik nr 1 – Formularz oferty .doc
» Załącznik nr 2 – Wzór umowy .pdf
» Zmiana treści zapytania – zmiana terminu – 11.07.2017 .pdf

Oferty można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 28.07.2017 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu).Ta strona korzysta z plików cookie, aby uzyskać najlepszą jakość na naszej stronie internetowej.

Czytaj więcej