Zarząd z absolutorium!

top feature image

Zarząd z absolutorium!

W poniedziałkowe popołudnie 19 czerwca br. w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się Walne Zebranie Członków, które dokonało podsumowania pracy Stowarzyszenia za rok 2016.

Członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2016, wskazując przy tym na pełen profesjonalizm i rzetelność w ich przygotowaniu.

Kolejnym punktem obrad było udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia z tytułu pełnienia funkcji w minionym roku. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Pan Krzysztof Bielenin był pewien podziwu dla profesjonalizmu Prezesa Stowarzyszenia Pana Dawida Szczepańskiego w prowadzeniu Stowarzyszenia, po czym powrócił pamięcią do ubiegłorocznego Walnego Zebrania, podczas którego poprzedni Zarząd poważnie rozważał możliwość likwidacji Stowarzyszenia z uwagi na brak zaangażowania członków w działalność Stowarzyszenia. Przewodniczący stwierdził także, iż kiedy przed rokiem powierzono Panu Dawidowi Szczepańskiemu funkcję Prezesa, dano mu rok czasu na wyprowadzenie Stowarzyszenia “na prostą”. Dziś z radością można więc stwierdzić, że Stowarzyszenie po roku pracy nowego Zarządu nie tylko wyszło “na prostą”, lecz także mocno wybiło się do przodu.

“To ogromna radość, że doceniacie Państwo pracę zarówno moją, jak i całego Zarządu, jednak to dopiero pierwszy rok ciężkiej pracy za nami” – mówił Prezes Zarządu Pan Dawid Szczepański. “Obiecuję Państwu, że nie tylko nie zawiodę Państwa zaufania, jakim mnie obdarzyliście przed rokiem, lecz w ciągu najbliższych dwóch lat, jakie pozostały do końca kadencji pokażę, że Stowarzyszenie może działać i może się rozwijać. Projekty, na które pozyskaliśmy dofinansowanie, a także te, na które planujemy dofinansowanie pozyskać pokażą, że mieszkańcy naszej Gminy potrafią się angażować w życie lokalnej społeczności, a Stowarzyszenie po tylu latach istnienia może w dalszym ciągu owocnie funkcjonować” – dodał. “Ważną kwestią jest również to, że dziś podczas obrad pierwszy raz od wielu lat mamy kworum. To najpiękniejszy wyraz Państwa zaufania do pracy nowego Zarządu!” – zakończył.

Decyzją Walnego Zebrania, Zarząd Stowarzyszenia jednogłośnie otrzymał absolutorium z tytułu pełnionych funkcji w ubiegłym roku.

Podczas obrad Walne Zebranie uchwaliło także nowy Statut Stowarzyszenia, który wejdzie w życie po jego akceptacji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Statut ten aktualizuje cele statutowe Stowarzyszenia, będące odpowiedzią na bieżące potrzeby lokalnej społeczności, a także wprowadza funkcję członka honorowego Stowarzyszenia, czyli osoby, która swoją pracą wniosła wielki wkład dla jego pracy. Pierwsze uchwały w sprawie nadania członkostwa honorowego planowane są na grudzień br.

Comments are closed.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby uzyskać najlepszą jakość na naszej stronie internetowej.

Czytaj więcej