Zeszyty Żywej Pamięci

NAZWA PROJEKTU: ZESZYTY ŻYWEJ PAMIĘCI

OKRES REALIZACJI: 03.04 – 15.12.2017 r.

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 5.610,00 zł
DOFINANSOWANIE ZADANIA ZE ŚRODKÓW URZĘDU GMINY W BRZESZCZACH: 1.000,00 zł
WKŁAD WŁASNY: 4.610,00 zł

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o historii, tradycji i kulturze lokalnej poprzez opracowanie notek biograficznych i wspomnień o mieszkańcach zasłużonych dla historii, tradycji, kultury, przedsiębiorczości naszego Miasta i Gminy, pochowanych na cmentarzu komunalnym
w Brzeszczach.

LICZBA UCZESTNIKÓW PROJEKTU: 50

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:

  • 4 spotkania z mieszkańcami Gminy Brzeszcze;
  • przygotowanie i wydanie folderu z realizowanego projektu, wraz z informacjami na temat 5 wybranych w toku realizacji projektu osób zasłużonych dla Gminy Brzeszcze, spoczywających na cmentarzu komunalnym w Brzeszczach;
  • spacer historyczny po cmentarzu komunalnym w Brzeszczach;
  • spotkanie podsumowujące projekt oraz wystawa.
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze “BRZOST”
w ramach zadania publicznego 1.6: Krzewienie kultury – propagowanie i wspieranie talentów w różnorodnych obszarach kulturalnych i społecznych otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych w roku 2017, ogłoszonego przez Urząd Gminy
w Brzeszczach.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby uzyskać najlepszą jakość na naszej stronie internetowej.

Czytaj więcej