Zmodernizują trasę z Oświęcimia do Czechowic. Pociągi powrócą już za rok?

top feature image

Zmodernizują trasę z Oświęcimia do Czechowic. Pociągi powrócą już za rok?

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły w tym tygodniu przetarg na modernizację linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Oświęcim – Brzeszcze – Czechowice-Dziedzice. Ta długo wyczekiwana inwestycja pozwoli na zwiększenie prędkości pociągów do 120 km/h dla pociągów osobowych i 80 km/h dla pociągów towarowych.

PKP PLK jako zarządca infrastruktury poszukuje wykonawcy, który w trybie “projektuj i buduj” zmodernizuje odcinek międzynarodowej magistrali, łączącej Kraków z południem Europy. Wykonawca, wyłoniony w postępowaniu przetargowym wymieni ok. 40 km pojedynczego toru, zmodernizuje perony na wszystkich stacjach i dostosuje je do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także dokona kompleksowej przebudowy stacji Oświęcim.

Długo wyczekiwana przez lokalną społeczność inwestycja, finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 obejmie w szczególności zaprojektowanie i wykonanie obiektów inżynieryjnych i przejść, branży torowej i drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, sieci i instalacji energetycznych, telekomunikacyjnych, sterowania ruchem kolejowym, sieci trakcyjnej, wzmocnienia i zabezpieczenia gruntów, obiektów kubaturowych i wyburzeń, peronów i dojść, branży związanej z ochroną środowiska, kolizji z infrastrukturą – sieci i instalacji gazowych, wodnych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych.

W ramach projektu stacja Brzeszcze Jawiszowice odzyska dawną świetność. Całkowicie przebudowany zostanie peron nr 2, który wydłużony zostanie aż do 250 m i odpowiednio podniesiony. Pozwoli to na komfortową obsługę podróżnych w pociągach dalekobieżnych i regionalnych. Pomiędzy torami powstanie zabezpieczone przejście dla osób niepełnosprawnych. Również i budynek dworca, dzięki inwestycji Urzędu Gminy w Brzeszczach zmieni swoje oblicze. W ramach projektu, który zrealizowany zostanie w ciągu kilku najbliższych lat ze środków zewnętrznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzeszcze do roku 2023, w budynku znajdą się kasy, poczekalnia i kawiarenka. W Gminie Brzeszcze w ramach projektu PKP PLK zyskają także przystanki osobowe Brzeszcze i Jawiszowice Jaźnik – tutaj także przewidziano budowę nowych peronów o długości 150 metrów, z możliwością wydłużenia ich aż do 200. Ponadto w Brzeszczach Jawiszowicach i Brzeszczach Kopalni kompleksowy remont przejdą budynki nastawni kolejowych – poza termomodernizacją, dyżurni ruchu zyskają też aneksy kuchenne oraz nowe węzły sanitarne z natryskami.

Całość prac ma potrwać 42 miesiące, natomiast zgodnie z harmonogramem zadania, pierwsze maszyny wjechać mają na plac budowy 1 sierpnia 2019 roku. Ich zakończenie planowane jest na dzień 31 lipca 2021 roku. Wówczas to na całym odcinku z Oświęcimia do Czechowic-Dziedzic, z lokalnymi ograniczeniami, wynikającymi z geometrii torów, pojedziemy z prędkością 120 km/h. Ta prędkość pozwoli nam dojechać z Brzeszcz do Czechowic-Dziedzic w niecałe 10 minut. Koszt inwestycji szacowany jest na 328,2 mln zł.

Tymczasem w ubiegłym tygodniu Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa ogłosiło konsultacje projektu nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Ta, dostosowana do regulacji unijnych, ma oprócz szerszego stosowania przetargów przez organizatorów transportu publicznego także za zadanie wsparcie tzw. “połączeń stykowych”, czyli tych połączeń regionalnych, które przebiegają przez teren co najmniej dwóch województw, jak np. połączeń Oświęcim – Czechowice-Dziedzice. Nowelizacja ta zakłada, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa ma zawierać w Planach Transportowych województw zalecenia dla samorządów w zakresie przejazdów pociągów lokalnych do najbliższej stacji w sąsiednim województwie, aby umożliwić podróżnym przesiadki do pociągów. To odpowiedź na prawo unijne, które organizatorowi transportu daje możliwość zlecania przewozów własnemu podmiotowi na odcinki wychodzące poza granicę jednostki samorządu terytorialnego do najbliższej stacji w regionie sąsiednim.

Oznaczałoby to, że już wkrótce mogą powrócić codzienne regionalne połączenia kolejowe na odcinku Oświęcim – Czechowice-Dziedzice i to jeszcze przed zaplanowaną modernizacją tej trasy kolejowej. Gdyby Minister Infrastruktury i Budownictwa wpisał w Plan Transportowy Województwa Małopolskiego obsługę odcinka do następnej stacji w województwie śląskim, zyskalibyśmy bezpośrednie połączenia z Krakowa aż do Czechowic-Dziedzic, gdyż właśnie ta stacja w świetle przepisów kolejowych jest pierwszą i najbliższą w sąsiednim regionie – Dankowice i Kaniów pełnią funkcję przystanków osobowych.

Wedle założeń, nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym miałaby wejść w życie w dniu 24 grudnia 2017 roku. Dawałoby to więc realny termin na przywrócenie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Oświęcim – Brzeszcze – Czechowice-Dziedzice już od grudnia 2018 roku. Pozostaje nam więc mieć nadzieję, że Gmina Brzeszcze już niedługo znów na stałe wpisze się na kolejową mapę regionu.

fot.: Radio Łódź

Comments are closed.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby uzyskać najlepszą jakość na naszej stronie internetowej.

Czytaj więcej